Disclaimer

Disclaimer voor www.aaardsezaken.nl

Aaardse Zaken, verleent u hierbij toegang tot www.aaardsezaken.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Aaardse Zaken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Aaardse Zaken spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Aaardse Zaken.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Aaardse Zaken nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Aaardse Zaken.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aaardse Zaken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Foto’s kopen

Heeft u op deze site een foto gezien die u wilt gebruiken voor bijvoorbeeld drukwerk of een website? Dat kan. U kunt een of meerdere foto’s in hoge resolutie (anders dan de resolutie(s) op de website) verkrijgen. Elk exemplaar blijft eigendom van Aaardse Zaken, maar u kunt een licentie kopen. Neem contact op via het contactformulier voor de actuele prijzen.